این نوع سیم بکسل دارای هسته ای ترکیبی از کنف و فولاد می باشد. رشته های خارجی آن دارای بافت Seale بوده و مغزی آن توسط هشت رشتۀ فولادی احاطه شده است.
این بافت برای استفاده در آسانسورهایی بین 10 تا 20 توقف مناسب است.
مقاومت در برابر سایش بارزترین ویژگی این نوع سیم بکسل است.

جدول
(Mpa)Nominal tensile strength وزن
Approximate Weight (Kg/100m)
قطر اسمی طناب
Nominal rope dimeter
Part-no Artikle (KN)Minimum breaking load
mm
761208031 38.0 0.243 8
761209031 48.3 0.307 9
761210032 60.5 0.385 10
761211031 73.4 0.466 11
761212031 86.8 0.551 12
761213031 103.1 0.656 13
761214031 119.3 0.759 14
761215031 137.6 0.875 15
761216031 154.8 0.984 16
761218031 193.6 1.230 18
761219031 217.6 1.380 19
761220031 241.5 1.530 20
بیشتر بدانید