این نوع سیم بکسـل آسانسور اصلاح شده نوع PAWO F7 است و یک رشـتۀ فولادی جایگزین قسمت کنفی نوع F7 شده است. بنابراین این سیم بکسل  آسانسوری جزء سیم بکسل های تمام فـولادی محـسوب می گردد. رشته های بیرونی سیم بکسل  PAWO F 7 دارای بافت وارینگتون بوده و برای استفاده در آسانسورهایی با بیش از 20 توقف مناسب است.

جدول
(Mpa)Nominal tensile strength وزن
Approximate Weight (Kg/100m)
قطر اسمی طناب
Nominal rope dimeter
Part-no Artikle (KN)Minimum breaking load
SF mm
631208033 44.6 0.280 8
631209032 56.0 0.356 9
631210033 69.5 0.436 10
631211032 83.1 0.528 11
631212032 98.9 0.628 12
631213033 116.0 0.727 13
631214031 134.8 0.857 14
631215032 152.8 0.972 15
631216032 176.1 1.105 16
631218031 218.6 1.388 18
631219031 245.2 1.555 19
631220031 270.8 1.718 20
بیشتر بدانید