سیم بکسل 6X19 حفاری از 6 حلقه تشکیـل شده که هر حلقه سیم دارای 19 مفتول می باشد که به دور یک مغزی از جنس کنف پیچیده شده است.

علامت اختصاری LHRL در این نوع سیم نشان دهنده جهت تابیدن این سیم به صورت چپ گرد میباشد.

سیم بکسل 6X19+FC LHRL در صنعت حفاری استفاده گسترده ای دارد.

جدول
2160 1960 1770 وزن
Weight
قطر اسمی طناب
Nominal rope dimeter
Min. breaking strength Kg/100m mm
38.5 36.7 34.8 22.5 8
48.7 46.5 44.0 28.4 9
60.2 57.4 54.4 35.1 10
72.8 69.5 65.8 42.5 11
86.6 82.7 78.2 50.5 12
102 97.0 91.8 59.3 13
118 113 107 68.8 14
154 147 139 89.9 16
195 186 176 114 18
241 230 217 140 20
291 278 263 170 22
347 331 313 202 24
407 388 367 237 26
472 450 426 275 28
542 517 489 310 30
616 588 557 352 32
بیشتر بدانید