سیم بکسل 6*21 از 6 حلقه سیم که به دور یه هسته کنفی پیچیده شده، تشکیل شده است. داخل هر کدام از این 6 حلقه سیم 21 رشته مفتول نازکتر وجود دارد.

نماد f در این نوع سیم بکسل نشان دهنده بافت فیلر آن است . در نوع بافت فیلر مفتولها در همه ردیف‌ها از نظر قطر مساوی هستند، در فضای خالی مفتولهای نازکی بین مفتولهاي ردیف بیرونی و ردیف درونی قرار می‌گیرند که فیلر نامگذاري شده اند. طنابهای فیلر سطح فلزی بیشتری دارند و هم از قابلیت انعطاف و و هم مقاومت سایشی بالاتری برخوردارند.

به دلیل وجود این نوع بافت در این سیم بکسل از آن در صنایع مختلفی همچون صنایع نفت و گاز و همچنین صنایع کشتیرانی جهت جابجا کردن بارها استفاده میشود .

جدول
Nominal
Diameter
mm
Approx.Weight
kg/100m
Nominal Tensile Strength of Rope(Mpa)
1570 1770 1960 2160
Minimun Breaking Load of Rope (KN)
8 24.3 34 38 42 47
9 30.8 43 48 54 59
10 38 53 60 66 73
11 46 64 72 80 88
12 54.7 76 86 95 105
13 64.3 90 101 112 123
14 74.5 104 117 130 143
16 97.3 136 153 169 187
18 123 172 194 214 236
19 137 191 216 239 263
20 152 212 239 265 292
22 184 257 289 320 353
24 219 305 344 381 420
26 257 358 404 447 493
28 298 416 469 519 572
32 389 543 612 678 747
Main applications: equipment for port load and unload derrick tower crane.
بیشتر بدانید