سیم بکسل ۱۹*۶  با مغزی کنف ، بافت پرکاربردی در جرثقیل ها وبالابر ها است.

سطح مقطع سیم بکسل حفاری ۱۹*۶ از یک هسته کنفی تشکیل شده که اطراف این هسته توسط ۶ حلقه سیم احاطه گردیده است و هر کدام از این حلقه ها شامل ۱۹ رشته سیم میباشد.

در گذشته نه چندان دور از این بافت  در آسانسور استفاده می شد که اکنون در کشور ما منسوخ شده است  برخی معتقدند که این بافت مناسب ترین نوع سیم بکسل در مقاصد حفاری می باشد.

نوع چپ گرد سیم بکسل ۱۹*۶ در بافت سیل با مغزی کنفی،  مقاومت خوبی را در برابر سایش و حرارت به این سیم بکسل بخشیده است . به همین دلیل در مقابل ضربه های دستگاههای حفاری این نوع سیم بکسل تمایلی به از هم باز شدن ندارد لذا نوع چپ گرد آن در حفاری کاربرد دارد .

جدول
construction nominal diameter approximate weight min.breaking strength
nature fibre
mm kg/100mm 1370/1770N/mm² double strength 1570N/mm² single strength 1770N/mm² single strength
6*19S+FC 6 12.9 17.8 18.7 21
8 23 31.7 33.2 37.4
10 35.9 49.5 51.8 58.4
11 43.4 59.9 62.7 70.7
13 60.7 83.7 87.6 98.7
16 91.9 127 133 150
19 130 179 187 211
22 174 240 251 283

 

Main Applications:Elevator and derricking machinery.


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
بیشتر بدانید