بافت این سیم بکسل به گونه ای است که در هنگام حرکت ، چرخش نداشته باشد.
دسته های زیاد و مفتول کم که درچند ردیف خلاف جهت استفاده شده اند باعث ایجاد چنین بافت بدون چرخش یا دراصطلاح نتاب شده است .

سیم بکسل 18×19 با مغزی کنفی خود یکی از سیم بکسلهای مقاوم در برابر خمش و پیچش محسوب میشود که به دلیل طراحی منحصر به فرد خود زمانی که تحت فشار وارده از بار میباشد در برابر پیچیدن و تابیدن مقاومت میکند. همین ویژگی سبب میشود که از این نوع سیم بکسل در مهار بار در جرثقیلهای برجی و اتومبیلی استفاده شود.

مقاومت بالا و انعطاف پذیری وحداقل نیاز به روغن کاری مجدد و همچنین عدم پیچش و گره خوردگی در هنگام کار از ویژگیهای منحصر به فرد این نوع سیم بکسل میباشد.

جدول
Nominal Diameter(mm) Approx.Weight(kg/100m) Tensile Strength of Rope(Mpa)
1570 1670 1770 1870 1960 2160
Mininum Breaking Load(KN)
FC
6 14 17.5 18.6 19.8 20.9 21.9 24.1
7 19.1 23.8 25.4 26.9 28.4 29.8 32.8
8 25.0 31.1 33.1 35.1 37.1 38.9 42.9
9 31.6 39.4 41.9 44.4 47.0 49.2 54.2
10 39.0 48.7 51.8 54.9 58.0 60.8 67.0
11 47.2 58.9 62.6 66.4 70.1 73.5 81
12 56.2 70.1 74.5 79.0 83.5 87.5 96.4
13 65.9 82.3 87.5 92.7 98.0 103 113
14 76.4 95.4 101 108 114 119 131
16 99.8 125 133 140 148 156 171
18 126 158 168 178 188 197 217
20 156 195 207 219 232 243 268
22 189 236 251 266 281 294 324
24 225 280 298 316 334 350 386
26 264 329 350 371 392 411 453
28 306 382 406 430 454 476 525
30 351 438 466 494 522 547 603
32 399 498 530 562 594 622 686
34 451 563 598 634 670 702 774
36 505 631 671 711 751 787 868
38 563 703 748 792 837 877 967
40 624 779 828 878 928 972 1070
42 688 859 913 968 1020 1070 1180
44 755 942 1000 1060 1120 1080 1300
46 825 1030 1100 1160 1230 1290 1420
48 899 1120 1190 1260 1340 1400 1450
50 975 1220 1290 1370 1450 1520 1670
52 1050 1320 1400 1480 1570 1640 1810
54 1140 1420 1510 1600 1690 1770 1950
56 1220 1530 1620 1720 1820 1910 2100
58 1310 1640 1740 1850 1950 2040 2250
60 1400 1750 1860 1980 2090 2190 2410
بیشتر بدانید