پایه استوپر همراه با استوپر برای نصب و آویزان کردن لوستر و لوازم دکوری استفاده می شود.

جدول
بیشتر بدانید