سیم بکسل گوستاولف PAWO F 4e

سیم بکسل گوستاولف  PAWO F 4e ساختار ویژه ای انواع سیم بکسلهای گوستاولف محسوب میشود که دارای یک یا چند هادی الکتریکی در مغزی خود میباشند. اغلب این سیم بکسلها عمدتاً از جنس گالوانیزه ساخته میشوند  که  با طول عمر بالای خود نیاز به سرویس های دوره ای کمتری دارند.

هسته مرکزی این سیم بکسل از فیبر مصنوعی ساخته شده است که همین امر سبب افزایش انعطاف پذیری این سیم بکسل میگردد

جدول
(Mpa)Nominal tensile strength وزن
Approximate Weight (Kg/100m)
قطر اسمی طناب
Nominal rope dimeter
Part-no Artikle (KN)Minimum breaking load
SF mm
775306530 21.9 0.163 6.5
775306533 21.9 0.163 6.5
775307030 26.1 0.198 7
775307036 26.1 0.198 7
775308030 33.2 0.254 8
775308034 33.2 0.254 8
775308036 33.2 0.254 8
775309035 42.3 0.311 9
775310031 51.9 0.374 10
775312032 80.4 0.572 12
775313032 93.1 0.657 13
775309030 42.3 0.311 9*
775310030 1.9 0.347 10*
775312030 80.4 0.572 12*
775313030 93.1 0.657 13*
*Special construction
بیشتر بدانید