6×12+7FC سیم بکسل گاورنر آسانسوری

سیم بکسل 6×12 که به سیم بکسل هفت لا نیز معروف است از 6 حلقه سیم تشکیل شده که هر حلقه آن نیز متشکل از 12 رشته سیم بهم تنیده شده میباشد که به دور مغزی از جنس کنف پیچیده شده است. مغزی کنفی به کار رفته در این سیم بکسل قابلیت نرمی و انعطاف پذیری بالایی به این سیم  بخشیده است .

سیم بکسل 6×12 در گاورنر آسانسور و بالابر های ساختمانی، بسته بندی بار تریلر ها و کاربردهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرد.

جدول
1770 1570 Weight
وزن
قطر اسمی طناب
Nominal rope dimeter
MIn.breaking strenghth Kg/100m mm
13.3 11.8 9.1 6
17.8 16.0 12.4 7
23.7 21.0 16.2 8
29.5 26.5 20.5 9
37.1 32.8 25.3 10
44.2 39.6 30.6 11
53.3 47.2 36.4 12
71.1 64.2 48.5 14
95.0 83.8 64.8 16
118.0 106.0 82.0 18
148.0 131.0 101.3 20
179.0 159.0 122.5 22
213.0 189.0 145.8 24
253.0 221.0 173.1 26
بیشتر بدانید