1×7 سیم بکسل مهاری

بیشترین مصرف این نوع سیم بکسل مهاری در مهار دکل ها میباشد.

سیم بکسلهای مهاری 7*1 از تعداد 7 رشته مفتول به هم بافته شده ساخته شده است.

بیشترین مصرف این نوع سیم بکسل مهاری در مهار دکل ها میباشد.

لازم به ذکر است که قطرهای بالاتر سیم بکسل 7*1 در اتصالات و نگهداری پل ها نیز استفاده می گردد.

جدول
(Mpa) tensile strength of Rope وزن
Approximate Weight
قطر اسمی طناب
Nominal rope dimeter
1570 1470 1370
(KN) Total Breaking load of Wire-not less than (Kg/100m) mm
8.64 8.08 7.54 4.37 3.0
12.4 11.6 10.8 6.29 3.6
16.9 15.8 14.7 8.56 4.2
22 20.6 19.2 11.1 4.8
27.9 26.1 24.4 14.1 5.4
34.5 32.3 0.1 17.4 6.0
45.6 42.7 39.8 23 6.9
58.4 54.6 50.9 29.5 7.8
72.6 67.9 63.3 36.7 8.7
77.7 82.7 77.1 44.7 9.6
105 98.9 92.2 53.4 10.5
124 116 108 63 11.4
138 129 120 69.9 12.0
بیشتر بدانید