سیم بکسل 19*6  با مغزی کنف و بافت سیل از 6 حلقه سیم که به دور یک هسته کنفی پیچیده شده تشکیل گردیده است که درون هر کدام از این حلقه ها 19 رشته مفتول قرار گرفته است.

 ساختار سیم بکسل 19*6 به گونه ای میباشد که این نوع سیم را برای استفاده در جرثقیل ها وبالابر ها بسیار مناسب کرده است.. برخی معتقدند که این بافت مناسب ترین نوع سیم بکسل در مقاصد حفاری می باشد.

از این سیم بکسل به منظور کشش در بالابر های کوهی، برای دستگاه های حفاری نفت، برای انواع مختلف بالابرها و برای مصارف عمومی در حوزه صنعت استفاده می گردد.

جدول
2160 1960 1770 وزن
Weight
قطر اسمی طناب
Nominal rope dimeter
Min. breaking strength Kg/100m mm
45.6 41.4 37.4 23.6 8
57.7 52.4 47.3 29.9 9
71.3 64.7 58.4 36.9 10
86.2 78.3 70.7 44.6 11
103 93.1 84.1 53.1 12
120 109 98.7 62.3 13
140 127 114 72.2 14
182 168 150 94.4 16
231 210 189 119 18
285 259 234 147 20
345 313 283 178 22
411 373 336 212 24
482 437 395 249 26
559 507 458 289 28
642 582 526 324 30
730 662 598 369 32
824 748 675 416 34
924 838 757 466 36
1030 934 843 520 38
1140 1030 935 576 40

بیشتر بدانید