سیم بکسل 19*6  با مغزی کنف ، بافت پرکاربردی در جرثقیل ها وبالابر ها است.

سطح مقطع سیم بکسل حفاری 19*6 از یک هسته کنفی تشکیل شده که اطراف این هسته توسط 6 حلقه سیم احاطه گردیده است و هر کدام از این حلقه ها شامل 19 رشته سیم میباشد.

در گذشته نه چندان دور از این بافت  در آسانسور استفاده می شد که اکنون در کشور ما منسوخ شده است  برخی معتقدند که این بافت مناسب ترین نوع سیم بکسل در مقاصد حفاری می باشد.

نوع چپ گرد سیم بکسل 19*6 در بافت سیل با مغزی کنفی،  مقاومت خوبی را در برابر سایش و حرارت به این سیم بکسل بخشیده است . به همین دلیل در مقابل ضربه های دستگاههای حفاری این نوع سیم بکسل تمایلی به از هم باز شدن ندارد لذا نوع چپ گرد آن در حفاری کاربرد دارد .

جدول
2160 1960 1770 وزن
Weight
قطر اسمی طناب
Nominal rope dimeter
Min. breaking strength Kg/100m mm
45.6 41.4 37.4 23.6 8
57.7 52.4 47.3 29.9 9
71.3 64.7 58.4 36.9 10
86.2 78.3 70.7 44.6 11
103 93.1 84.1 513.1 12
120 109 98.7 62.3 13
140 127 114 72.2 14
182 168 150 94.4 16
231 210 189 119 18
285 259 234 147 20
345 313 283 178 22
411 373 336 212 24
482 437 395 249 26
559 507 458 289 28
642 582 526 332 30
730 662 598 377 32
824 748 675 426 34
924 838 757 478 36
1030 934 843 532 38
1140 1030 935 590 40
بیشتر بدانید