روغن سیم بکسل

برای افزایش طول عمر و همچنین کاهش اصطکاک مالشی سیم بکسل ها از روغن سیم بکسل یا همان لوبریکانت سیم بکسل استفاده میشود. این روغن یک روان کننده محسوب میشود که باعث حرکت آسانتر و روانتر سیم بکسل روی درام میشود و به افزایش طول عمر سیم بکسل و کاهش خوردگی آنها کمک میکند.

روغن سیم بکسل معمولاً با ویسکوزیته پایینی ساخته میشود تا بتوان به وسیله قلمو یا اسپری سیم بکسلها را به آن آغشته کرد.

لوبریکانت سیم بکسل معمولا ترکیبات نفتی دارد گاهی از جنسی شبیه به قیر ، گریس و در برخی موارد حتی از روغن های گیاهی تولید میشود.

جدول
Vitalife Type Container Size Vitalife stock no. Weight Each (kg)

Vitalife 400

(standard)

340 grammes 1038946 0.45
18.9 Litre 1038955 18.6
208 Litre 1038964 191

Vitalife 410

BIO-LUBE

340 grammes 1039004 0.45
18.9 Litre 1039013 18.6
208 Litre 1039022 191
Vitalife 500 18.9 Litre 1038973 18.6
208 Litre 1038982 191
Vitalife 600 0.94 Litre 1039034 0.91
3.7 Litre 1039037 3.72
18.9 Litre 1039040 18.6
208 Litre 1039043 191
بیشتر بدانید