ترمینال پایه دیسکی تیپ 2 برای تمام نرده های سیم بکسلی یا داربست دیوارهای سبز (دیوارهایی که با گیاهان پوشیده می شوند) مناسب است؛ به راحتی نصب می شود و نصب آن نیاز به متخصص ندارد.

پایه های دیسکی این ترمینال ها نمای زیبایی به کار می بخشند.

بیشتر بدانید