روشهای مختلف روغن کاری سیم بکسل

امروزه هیچ سیستم و مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری دوره ای نباشد . آسانسور ها از جمله پر کاربردترین سیستم ها می باشند که تمامی مردم اعم از پیر و جوان و کودک و افراد ناتوان با آن سر و کار دارند و خرابی آن باعث خسارت های جانی به افراد می شود و از این رو سرویس و نگهداری آن که شامل روغن کاری منظم سیم بکسل آن می باشد از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد .

متداولترین روش روغن کاری سیم بکسل ، روش حمام پیوسته میباشد که در  بیشتر در صنایع کشتیرانی و نفت و گاز استفاده میشود و علیرغم اهمیت این موضوع در افزایش کارایی سیم بکسل و طول عمر آن ، در صنایع دیگر بسیار کمتر مورد توجه قرار میگیرد . غیراز روش حمام پیوسته ، روشهای دیگری نیز برای روغن کاری سیم بکسل به کار می رود که عبارتند از :

چکاندن

ریختن

آغشته کردن

برس کاری یا فرچه کشیدن

پاششی تحت فشار

به عنوان مثال روغن های به کار برده شده در روغن کاری سیم بکسل ها باید براحتی در محل مورد نظر نفوذ کنند و قسمت های داخلی و سطح خارجی آن را بپوشانند و با آب شسته نشوند و در برابر زنگ زدگی محافظت کنند . همچنین لازم به ذکر است که روغن کاری با حجم زیاد روغن بخصوص در بخش سیم بکسل آسانسور ها باعث چرب شدن بیش از حد آن ها شده و در نتیجه باعث لیز خردن و سر خوردن آن می شود و همچنین چربی زیاد باعث افزایش جذب گرد و غبار بر روی سیم و بالا رفتن اصطحکاک و سایش و خوردگی می شود . بنابرین می توان گفت روغن کاری آسانسور ها کار افراد عادی نمی باشد و بهتر است که این کار توسط افراد متخصص و یا شرکت های تعمیر کارو نگهدارنده آسانسور انجام شود .

در زمان تولید سیم بکسل ، اکثر سیم بکسلها روغن کاری میشوند ولی درجه روغن کاری ، با توجه به کابرد سیم بکسل و شرایط کاری متفاوت میباشد . به همین دلیل تمامی کارخانجات معتبر ، جداولی را تهیه نموده اند که در آن میزان و درجه روغن کاری مشخص میباشد و مشتری میتواند بر اساس این جداول نسبت به سفارش خود ، اقدام نماید . اکثر کارخانجات کوچک سیم بکسل سازی در چین چنین جداولی را ندارند لذا میران روغن سیم بکسل یک سفارش با سفارش دیگر متفاوت میباشد و معمولا در 3 سطح صورت می پذیرد.

سیم بکسل

روغن سیم بکسل تا زمانی که سیم بکسل مورد استفاده قرار نگیرد و به درستی انبار گردد از سیم بکسل محافظت میکند اما پس از به کارگیری آن ، میبایست سیم بکسل روغن کاری گردد . روعن مناسب روغنی است که :

اسیدی و قلیایی نباشد ، چسبندگی آن طوری باشد که روی سیم بکسل بماند ، به فضای داخل مفتولها و استرندها نفوذ کند ، خیلی زود اکسید و بخار نشود ، با آب شستشو نشود و در از سیم بکسل در برابر زنگ زدگی محافظت کند .

قبل از روغن کاری ، میبایست سطح سیم بکسل تمیز گردد که با یک پارچه و یا  برس را آغشته به حلال این کار را کرده و سطح آن را پاک مینمایید  و سپس بلافاصله سیم بکسل را روغن کاری مینمایید . از آنجاییکه همواره زمان کافی برای پاک کردن سطح سیم بکسل به روش بالا در صنایع بزرگ وجود ندارد ، برای متراژهای زیاد از هوای فشرده و بخار آب استفاده میشود .

بهتر است روغن کاری در محلی صورت گیرد که رشته ها کمی از هم باز می شوند مانند هنگامی که سیم بکسل از روی چرخ قرقره عبور می کند یا روی قرقره پیچیده می شود. در این صورت روغن بهتر جذب می شود.