بازرسی و نگهداری سیم بکسل یا طناب فولادی در برابر عوامل محیطی

پس از تحویل گرفتن سیم بکسل مهمترین و بهترین زمان برای نگهداری و مراقبت از سیم بکسل همان ابتدای کار است. به روی پلاک قرقره توجه کنید و نوشته ها و مشخصات آن را بررسی کنید و بهترین مکان را به عنوان انبار برای قرقره ها اختصاص دهید. اگر سیم بکسل مدت زمان زیادی مورد استفاده قرار نمی گیرد پس لازم است در برابر عوامل محیطی مختلف مورد مراقبت قرارگیرد.

در مکان ها یا انبارهای با فضای سرد و مکان های بدون تهویه مناست باید پرهیزکنید و بهترین انبار یک مکان و ساختمان یا محوطه خشک با تهویه مناسب است. چون در محیط های نامناسب و سرد    حتی با وجود روغنکاری به علت تراکم بالای رطوبت احتمال زنگ زدگی بر روی سیم بکسل ها وجود دارد. در صورتی که مکان مناسب که ذکر شد وجود نداشت و محل سرپوشیده مناسبی نبود می توانید قرقره ها را با یک پوشش مناسب و ضد آب مانند نایلون پوشاند.

هرگز طناب فولادی یا سیم بکسل را نباید در مجاورت حرارت های بالا یا گرد و غبار و یا آلودگی های شیمیایی قرار داد.اگرچه روانکاری که هنگام تولید به کار رفته است مقداری محافظت ایجاد می کند با وجود این کلیه اقدامات احتیاطی لازم برای مراقبت از سیم بکسل چه به صورت قرقره یا کلاف باید بکار برده شود.

قرقره می بایست روی پایه ای بلندتر از سطح زمین قرار بگیرد تا مستقیماً با زمین تماس نداشته باشد.پوشش مناسب قرقره همچنین از خشک شدن روانکار(روغن)اولیه و در نتیجه از دست دادن اثر محافظتی آن جلوگیری می کند.

هرگاه دستگاه یا ماشینی که طناب فولادی یا سیم بکسل در آن نصب شده ،مثل جرثقیل ،مدتی بدون استفاده بماند طناب را باید با یک روانکار مناسب پوشش داد در چنین مواقعی بمانند طناب انبار شده در محوطه باز ،در صورت عدم پیشگیری،امکان تشکیل رطوبت و رسوخ آن به داخل طناب و در نتیجه ایجاد مشکل زنگ زدگی وجود دارد اگر طناب فولادی به مدت طولانی به صورت پیچیده شده روی درام یک دستگاه بلااستفاده مانده است در این صورت قبل از راه اندازی آن دستگاه باید در حین پیچیده شدن طناب روی درام ،آنرا بازرسی و روغن کاری مجدد نمود.