فرایند پریفرمینگ در تولید سیم بکسل

در صنعت ساخت سیم بکسل جهت جلوگیری از باز شدن رشته های سیم بکسل از یکدیگر و همچنین بالا بردن استقامت سیم بکسل تحت فشار از فرآیند پریفرمینگ استفاده میکنند

در واقع پیش شکل دادن یا پریفرمینگ فرایندی در تولید سیم بکسل ها است که در طی آن مفتول های سیم بکسل به شکل مارپیچی به دور هم تنیده میشوند. این کار اساسا به منظور از بین بردن استرس و فشار موجود در مفتول ها، استرند و سیم بکسل صورت میگیرد که نهایتا موجب به هم پیوستگی لایه های استرند و سیم بکسل و باز نشدن آنها از یکدیگر میشود. استرند ها و سیم بکسل های پیش شکل گرفته دارای مزایای متعددی هستند که عبارتند از :

  1.  برش سیم بکسل میتواند بدون مهار کردن دو انتهای آن انجام شود و بدون از هم باز شدن صورت گیرد.
  2.  سیم بکسل های پیش شکل گرفته انعطاف بسیار بالاتری نسبت مورد شکل نگرفته دارند.
  3.  سر مفتولهای شکسته در ساختار سیم بکسل جهش نکرده و از ساختار خارج نمیشوند در جای خود بصورت خوابیده قرار میگیرند و در نتیجه آسیبی به بدن و مفتولهای دیگر سیم بکسل و یا درام نمیزنند.
  4.  گره خوردگی در حین کار به ندرت اتفاق می افتد و در نتیجه به سهولت بر روی درام میچرخند.
  5.  به دلیل مقاومت بالا در برابر خمش، سیم بکسل های پریفرم شده طول عمر بالاتری دارند. مفتولهای بیرونی قبل از اینکه خمش موجب شکست ناگهانی آنها شود، نازک و نازکتر میشوند.