ترمینال پایه دیسکی تیپ 1 برای دکورهایی که از طبقات شیشه ای یا چوبی استفاده می کنند، مناسب است. دکورهایی که در آنها طبقات شیشه ای یا چوبی معلق به وسیله سیم بکسل از سقف آویزان می شوند.

این ترمینال نیاز به پیچ اضافه ندارد و دیسک دوم که زیر طبقات قرار می گیرد در ترمینال پیچ می شود.

بیشتر بدانید