این ترمینال برای نرده های سیم بکسلی یا داربست دیوارهای سبز (دیوارهایی که با گیاهان پوشیده می شوند) انتخابی ایده آل است؛ به راحتی نصب می شود و نصب آن نیاز به متخصص ندارد.

بیشتر بدانید