این ترمینال یکی از مهمترین قطعات برای اتصالات دکوراتیو محسوب میشود که از جنس استیل بوده و در سایزهای مختلف جهت اتصال سیم بکسل استفاده میشود.
این ترمینالها از دو قطعه تشکیل میشوند که قطعه اول درون کار تعبیه میگردد و معمولاً قابل مشاهده نیست و قطعه دوم که درون قطعه اول محکم میگردد روی کار نصب میگردد. از این ترمینال میتون برای مهار کردن سیم بکسل و تنظیم میزان کشش سیم بکسل درون کار نیز استفاده کرد.
بیشتر بدانید