سیم بکسل 12*6 که به سیم بکسل هفت لا نیز معروف است از 6 حلقه سیمی در اطراف هسته کنفی خود تشکیل شده که هر حلقه شامل 12 رشته سیم در درون خود می باشد. این سیم بکسل تنها در نوع کنفی تولید می گردد بنابراین هسته آن همیشه از جنس کنف است.

علت نام گذاری این سیم بکسل به هفت لا وجود هفت لایه کنف در داخل آن است که همین امر سبب نرمی بیش از حد آن گشته است.

از سیم بکسل 12*6 در گاورنر آسانسور، بستن بار، و گاهی اوقات به عنوان طناب استفاده می شود.

جدول
1770N/mm 1570N/mm Weight
وزن
قطر اسمی طناب
Nominal rope dimeter
MIn.breaking strenghth Kg/100m mm
13.3 11.8 9.1 6
17.8 16.0 12.4 7
23.7 21.0 16.2 8
29.5 26.5 20.5 9
37.1 32.8 25.3 10
44.2 39.6 30.6 11
53.3 47.2 36.4 12
71.1 64.2 48.5 14
95.0 83.8 64.8 16
118.0 106.0 82.0 18
148.0 131.0 101.3 20
179.0 159.0 122.5 22
213.0 189.0 145.8 24
253.0 221.0 173.1 26