مزایای سیم بکسل های مغز فولادی

با توجه به طراحی و ساختار سیم های فولادی ، سیم بکسل مزایایی ارائه می دهد که به وضوح آن را واجد شرایط استفاده در صنایع مختلف میکند.

در مواردی که سیم بکسل ها تحت کشش بالا قرار گرفته و دچار ضربه و یا کشیدگی ناگهانی میشوند مانند زمانی که در آسانسور استفاده میشوند، مغزی الیافی نمی تواند نیروهای داخلی حاصل از آنرا که از طریق استرند های اطراف به آن وارد میشود تحمل نماید، از این رو استفاده از سیم بکسل های مغز فولادی نسبت به مغز الیافی اطمینان از استحکام کشش و ضربه را بالا میبرد. مغزی الیافی مقامت کمتری در مقابل فشارو ضربه و کشیدگی دارد و معمولا در جایی به کارمیرود که انعطاف طناب نسبت به نیروی کشش آن اهمیت بیشتری دارد. هر چند باید در نظر داشت سیم بکسل های مغز فولادی انعطاف سیم بکسل های مغز کنفی را نداشته و محدودیت استفاده از آنها مخصوصا در مواردی که سیم بکسل به دور بوم میگردد بیشتر است.
علاوه بر این مغزی فولادی مقاومت سیم بکسل ها را در برابر بد شکل شدن و از فرم خارج شدن افزایش میدهد، امری که اهمیت ان هنگامیکه لایه های مختلفی از طناب بر روی یک درام پیچیده شده و فشار هر لایه بر روی دیگری تاثیر میگذارد آشکار میشود. در مواردی که لازم است کشیدگی سیم بکسل در کمترین حد ممکن باشد بعنوان مثال برای دکل های ثابت، از WSC استفاده میگردد زیرا بیشترین سطح فلزی ممکن را دارا بوده و کشیدگی سیم بکسل را به حداقل میرساند