سیم شکسته در سیم بکسل

سیم بکسلها به دلیل استفاده در صنایع مختلف باید به صورت دوره ای در فواصل زمانی منظم مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرند تا از سلامت آنها اطمینان حاصل شود . یکی از عمده مشکلاتی که ممکن است سلامت سیم بکسل را تهدید کند و در نتیجه آن سبب بروز اختلال در روند انجام کار در صنایع شود وجود مفتول شکسته در سیم بکسل است که باعث بروز خطرات جدی میشود.

یکی از علتهای کوتاه شدن عمر سیم بکسلها عدم حفاظت درست از آنهاست.  در این زمان ها حتما بازرسی از سیم بکسلها باید به طور مکرر انجام شود. تا بتوان  مکانی که امکان دارد یدلیل وجود آن شکستگی در سیم بکسل ایجاد شود را پیدا کنیم.

بهتر است در این مواقع سیم بکسل شکسته را ترمیم کرده و محلی که سبب ایجاد شکستگی شده است را علامت گذاری کنیم تا در اسرع وقت جهت تعویض یا تعمیر آن قسمت اقدام نماییم.

برای جلوگیری از ازبین رفتن محل که بر اثر این موضوع پیش می آید، سیم شکسته موجود در سیم بکسل را باید بگیریم و آن را به عقب و جلو حرکت بدهیم تا آن جدا شود.

زمانیکه سیم شکسته قطع شد، مکان آن را باید بر ای آن که به بازرسان نشان داده شود علامت گذاری کنیم. در هنگام بررسی وضعیت سیم بکسل و در ارتباط با معیاری که در مورد سیم شکسته و از رده خارج کردن سیم بکسل، این سیم شکسته را به عنوان رشته سیم در نظر بگیریم. در زمانیکه سیم های شکسته در محل ترمینال سیم بکسل و یا در حوالی آن دیده بشوند ولی بقیه مکان های موجود در طول سیم بکسلمشکلی نداشته باشد، سیم بکسل را کوتاه می کنیم و اتصال های پایانه را مددا به هم متصل می کنیم. که قبل از انجام این کار باید طول سیم بکسل را مورد بررسی قرار دهیم تا از سالم بودن آن مطمئن شویم.